ילדים ומתבגרים

עם השנים ההבנה והמודעות לקשיים שעמם מתמודדים ילדים ומתבגרים הלכה והתרחבה, הן בקרב אנשי המקצוע, פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים והן בקרב אוכלוסיית הפונים הורים וילדיהם, כמו גם בקרב המסגרות החינוכיות לסוגיהן, מגני ילדים, ועד לבתי הספר היסודיים והתיכוניים.

קיימת היום פתיחות רבה לקבלת גישות טיפוליות נרחבות, כמו טיפול בתנועה, בבע"ח, במוסיקה ועוד. הגישה הקוגניטיבית התנהגותית (CBT) נפוצה היום יותר בתחום הטיפול בילדים ומתבגרים, ואף משתלבת היטב בטיפול באמצעות משחק (Play Therapy) המיועד לילדים עד גיל 12 לערך.

עם ההבנה והמודעות שגברה, השתכללו גם הכלים האבחוניים לסוגיהם, אשר מאפשרים להצביע על הקשיים באופן ממוקד ומדויק יותר- בתחום הרגשי, הלימודי ועוד.

התפתחות חיובית זו מאפשרת מתן פתרונות הולמים, עד כמה שניתן, לקשיים הנפוצים בקרב ילדים ומתבגרים.

212.199.114.250