טיפול משפחתי

המסגרת המשפחתית מהווה את התשתית המרכזית בחיי האדם. אליה נולד וגדל, וממנה אמור לשאוב את עיקר כוחו.

התא המשפחתי מהווה תת קבוצה- הורים וילדים, אשר לכל אחד מהם יכולת להשפיע לחיוב או לשלילה על האחר.

במשפחה מלוכדת, הפועלת באווירה אמפתית, אוהבת ותומכת, חבריה ייצאו מחוזקים ומתפקדים היטב. אותה לכידות משפחתית, מאפשרת להתמודד ביתר שאת עם מצבי קושי ומשבר אפשריים. משפחה, אשר לכידותה רופפת, היחסים בה מרוחקים ומלווים בקונפליקטים טעונים, חבריה יצאו מופסדים וניזוקים.

 לעיתים קורה שמשפחה הרגילה לתפקד היטב, נשאבת למשבר או טלטלה, עקב תאונה, מחלה, כישלון גירושין ועוד. בעקבות זאת, ייתכנו שינויים משמעותיים במבנה, באיזון העידון בין חברי המשפחה.

הטיפול המשפחתי כולל בדרך כלל את המשפחה כולה, או חלקה. מטרתו לזהות ולטפל במוקד הטיפולי, על ידי גיוס חברי המשפחה, למען שיפור ותיקון המצב.

הטיפול מביא לשיפור דפוסי התקשורת בקרב בני המשפחה, חושף אותם לזוויות ראיה שונות של כל אחד מהם, מה שמאפשר את גיוסם לפתרון הקשיים והקונפליקטים המציקים, ולהבנה רבה יותר של צרכיהם.

המשפחה משמשת לרוב כמערכת תמיכה ראשונה במעלה, התפקוד של כל אחד מחבריה שזור בתוך התפקוד המשפחתי הכולל, ומשפיע על האיזון בה.

מתי מומלץ לפנות לטיפול משפחתי?

טיפול משפחתי מומלץ, כאשר משפחה חשה שנקלעה למצב משברי עמו מתקשה להתמודד, כאשר חבריה חשים שהתקשורת ביניהם לקויה, כשאחד או יותר מחברי המשפחה נמצא במצוקה, מגיב ומתנהג באופן שונה ביחס למה שנהג. כשעולים כעסים, תסכולים, מריבות ושינוי כללי במערך ובאיזון המשפחתי – אלה מהווים עילה לפניה לטיפול.

דוגמאות-  עקב גרושין, מחלה קשה, אובדן/שכול, כמו גם עקב פיטורין של אחד ההורים, קשיים בהתנהגות של אחד הילדים וכו'.

הטיפול המשפחתי, באפשרותו להעניק כלים להתמודדות עם הקשיים, להקל ולמתן אותם, גם אם לא תמיד לפותרן כליל.

212.199.114.250