גישור

גישור זוגי/ משפחתי

גישור הוא הליך המתקיים בין שני צדדים או יותר, הנמצאים בקונפליקט, מבלי יכולת להגיע להידברות או לפתרון מוסכם. בניסיון להגיע לפתרון הסכסוך הם מחליטים, ביוזמת  אחד או כל הצדדים, לפנות לגורם ניטרלי – מגשר – במטרה להגיע ליישוב הקונפליקט על ידי מציאת פתרון הוגן ואובייקטיבי ככל שניתן, שיהיה מקובל על כל הצדדים.

בהליך זה, המתקיים בסביבה בטוחה וניטרלית, המגשר מקיים מפגשים משותפים עם הצדדים החלוקים. במידה ובשלבים הראשונים הדבר לא מתאפשר, בגלל התנגדות אחד הצדדים, כל צד ייפגש עם המגשר בנפרד, עד להכשרת הקרקע למפגשים משותפים. המגשר דן עם הצדדים בכל הסוגיות הקשורות לסכסוך על מנת לאפשר מציאת פתרונות יצירתיים, שיהיו לשביעות רצונם של כל הצדדים.

והיה ולא ניתן יהיה לגשר בין הצדדים, כל צד רשאי להפסיק את הליך הגישור, לפנות לדרכו, ולתכנן על פי ראות עיניו את צעדיו הבאים.

במה עוסק הגישור הזוגי/ משפחתי במכון רעות

הליך הגישור המתקיים במסגרתנו, עוסק במשבר ביחסים בקרב המשפחה הגרעינית והמורחבת: מאבקי ירושה, צוואה, רכוש משפחתי, הסכם ממון וכו'. כמו כן, בזוגות הנמצאים בהליכי גירושין ובמגוון רחב של משברים וסכסוכים משפחתיים, הגורמים לריחוק ואף לנתק בין חלקי המשפחה השונים. הליך הגישור אינו מבטיח הצלחה אך בהחלט פותח סיכוי לקיומה.

יתרונו של הליך הגישור

יתרונו של הליך הגישור ביכולתו להביא ליישוב משבר/סכסוך משפחתי ע"י הדברות בין הצדדים המעורבים, ומניעת העמקה והחרפה מיותרת של המשבר.  ביכולתו להקטין את הלהבות, לחסוך ברגשות מתגברים של כאב תסכול וכעס. באמצעותו ניתן למנוע מאבקים מתישים ויקרים בין הצדדים ובין עורכי דינם, הגובים מחיר נפשי וכלכלי גבוה וכואב.

ראוי לציין, כי אין מדובר רק במקרים העוסקים בזוגות בהליכי גירושין, אלא גם בקונפליקטים ומשברים במשפחה הגרעינית והמורחבת, משברים הגורמים לרגשות כעס, נקם ותסכול. לעיתים עד לכדי נתק מוחלט בין חלקי המשפחה.

הליך גישור מוצלח אינו מסתיים בהכרח בחתימה על חוזה מחייב בין הצדדים. שלא בדומה לגישור בהליכי גירושין אשר מסתיימים בחוזה גירושין. במשברים משפחתיים פעמים רבות אין כלל צורך להגיע לחתימה על חוזה מחייב. הליך הגישור מסיים את חלקו בהגעה להדברות, הבנה והסכמה בין הצדדים (לעיתים אכן יש מקום לעגן ההבנות בחוזה חתום). המגשר אינו כופה את פתרונו,  אין לו סמכות לכך. כל פתרון שאליו יגיע, מחייב את הסכמתם המלאה של הצדדים המעורבים.

איך מתנהל הגישור במכוננו?

הגישור עוסק במגוון רחב של משברים וסכסוכים משפחתיים. המקרים הרבים דומים לרוב בהיבטיהם השונים, עם זאת הם כלל אינם זהים. כל מקרה הנו ייחודי לפי אופיו, נסיבותיו, הנפשות הפועלות, עוצמת הרגשות, רמת הפגיעה והכעס המצטבר, ומידת הנכונות להגיע להדברות ולפתרון הסכסוך.

על כן דפוס הפעולה של הגישור הנו פועל יוצא של מכלול הנתונים המובאים בפני המגשר.

גישור העוסק בהליכי גירושין, הסכמי ממון, ירושות וכו', יסתיים בחתימת הצדדים על הסכם בפני עורך דין. במקרים רבים אחרים אין ציפייה וכוונה מצד המעורבים להגיע להסכם כתוב וחתום, אלא להידברות, הסבר, הבנה, התנצלות, בקשת סליחה, יישור ההדורים, חידוש הקשר והחזרת המצב לקדמותו.

צוות המגשרים במכון מורכב ממטפלים זוגיים משפחתיים בעלי ניסיון רב בתחום זה. אנו מייחסים חשיבות רבה למעורבותם של מטפלים זוגיים משפחתיים מוסמכים בהליך הגישור המתקיים במסגרתנו. ניסיונם הרב, מיומנותם ומקצועיותם המורחבת בתחום רגיש זה, על היבטיו השונים, מדגיש את יתרונם המקצועי בבואם לקיים הליך גישור בתחום התמחותם. במקרים בהם נדרש ניסוח משפטי/ מקצועי של פרטי ההסכם, וחתימת הצדדים עליו, ההליך יעשה על ידי עורך דין מטעם המכון, או כל עורך דין חיצוני שיהיה מקובל על הצדדים המעורבים.

הגישור הוא הליך הדרגתי המכיל מספר שלבים. ממפגש היכרות, אשר ניתן בו הסבר על אופיו של הליך זה, קבלת הסכמה של הצדדים, התחייבות לסודיות בצד האפשרות להתייעץ עם גורמים חיצוניים. מודגש כי כל צד רשאי, במידה ומעוניין בכך, לפרוש מהגישור בכל רגע נתון, מבלי יכולת לכפות את המשך השתתפותו בו.

במהלך המפגשים מתקבלת אינפורמציה רלוונטית מצד הצדדים המעורבים, עמדותיהם וציפיותיהם, הצעותיהם לפתרון המשבר, כולל הקווים האדומים שסימנו לעצמם. בהמשך מתקיימים מפגשים משותפים במטרה ללבן יחדיו את הסוגיות הטעונות, מתוך רצון לצמצם פערים והגעה לפתרון הולם והוגן של הסכסוך. במידה והצדדים נדרשים להגיע להסכם כתוב ומחייב הסיכומים מועברים לטיפולו של עורך דין, ובמפגש משותף עמו מגיעים לניסוח מוסכם של פרטי ההסכם לשביעות רצון כולם.

העקרונות לפיו פועל הליך הגישור הינם קבועים, אך אופיו של ההליך משתנה ממקרה למקרה. הדבר תלוי באופי הקונפליקט, אישיותם של המעורבים, מידת רצינותם/ נוקשותם/ פשרנותם/החשיבות שהם מייחסים ליישוב המשבר וכו'. מרכיבים אלו משליכים רבות על אופיו ואף על אורכו של הליך הגישור.

212.199.114.250