התערבות טיפולית בגנים ובבתי ספר

המסגרת החינוכית מלווה את התלמיד לאורך שנים, מהילדות ועד לימי בגרותו. היא מהווה  "בית ספר לחיים" בו הוא מתחנך, רוכש השכלה ומיומנויות להמשך חייו כאדם בוגר.

שנות הלימוד יודעות לרוב עליות ומורדות, הן שזורות בהתמודדות יום יומית עם משימות הקשורות לתחומים השונים: האישי, לימודי, חברתי והמשפחתי.

התמודדות של התלמיד בתחומים אלה תתבטא ותשתקף לרוב באופן תפקודו בבית הספר, המהווה  בבואה של החיים "הרגילים", שמחוץ לבית הספר. ידוע כי לכל תחום השפעה על משנהו. תלמיד המתקשה בלימודים, עלול לחוש מצוקה בתחום האישי- רגשי, אשר ישליך גם לרעה על תפקודו החברתי. בידוד חברתי, עלול לגרום למצוקה בתחום הרגשי ולגרור עמו נסיגה בתחום הלימודי. מכאן החשיבות הרבה שאנו מייחסים למרכזיותה של מערכת החינוך ולתפקידה בעיצוב, חישול וקידום התלמיד.

מכון רעות פועל שנים רבות בתחום הטיפול והאבחון, בילדים ובמתבגרים (כולל הדרכת הורים, טיפול משפחתי וקבוצות הורים). במקביל, מציע המכון שירותי ייעוץ והדרכה לצוותים החינוכיים, הכוללים גם סדנאות והרצאות (על פי הצורך), מתוך ראיה רחבה וכוללנית. נקודת המוצא שלנו מתייחסת לתלמיד, הוריו, ובית הספר המהווים גורמים מרכזיים המניעים ומשפיעים על התפתחותו האישית של הילד/מתבגר הן לחיוב והן לעיתים לשלילה.

המכון מציע את שירותיו המקצועיים לגני הילדים ולבתי הספר באופן הבא:

מתקבלת פניה של הגן או ביה"ס להתערבות מקצועית עקב מקרי אלימות/ בעיות משמעת / חרם על התלמיד / אובדן / תאונה וכו'. לאחר בדיקה יסודית וממוקדת של הסוגיה, בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי, יציג הצוות המקצועי של המכון את אסטרטגיית ההתערבות הנדרשת על מנת לטפל במקרה הנדון.

במקרים מסויימים תספיק התערבות ממוקדת  בגישת "התערבות בשעת משבר" וכעבור זמן קצר יועבר המשך הטיפול למסגרת החינוכית ו/או ההורים.

במקרים אחרים, בעקבות הממצאים הראשוניים שעלו באבחון הסוגיה ותוצאותיה  – ידרש טיפול ממושך יותר, שיתקיים בצד עדכונים ושיתוף פעולה מלא עם המסגרת החינוכית וההורים.

חשוב לציין כי לכל מקרה ישנם האפיונים הייחודיים לו, ומכאן החשיבות הרבה שאנו מייחסים לתכנון קווי הפעולה אשר יתאימו באופן המיטבי לאופי המקרה.

 

212.199.114.250